תחילת העמוד, לחצו ENTER למעבר לתפריט נגישות לחצו ENTER למעבר לתפריט העמוד לחצו ENTER למעבר לתוכן העמוד
הכל מתחיל בכשרות הממלכתית
כשרות הרבנות מתחילה הרבה לפני שהיא מגיעה אליכם לצלחת
כשרות הרבנות מתחילה הרבה לפני שהיא מגיעה אליכם לצלחת
כשרות הרבנות מתחילה הרבה לפני שהיא מגיעה אליכם לצלחת
מאחורי כל תעודת כשרות של הרבנות, עומד מערך הכשרות הממלכתי
המעניק ליווי הדוק לאורך כל שרשרת ייצור המזון והכנתו - "מהשדה ועד הצלחת".
לפני שתוצרת חקלאית יוצאת לרשתות השיווק ולחנויות הכשרות, היא עוברת בדיקה של אגרונום מטעם הרבנות במטע ושל מפקחים בשוק הסיטונאי חומרי גלם במפעלים כשרים נבדקים על ידי משגיחים הנמצאים בתפקיד לאורך כל שעות הפעילות מזון מיובא מחו"ל מסומן ככשר רק לאחר שנבחן בקפדנות וקיבל את כל האישורים פעילות אקטיבית למניעת כניסת בשר טרף לעסקים כשרים, מתבצעת יום ולילה על ידי מפקחי אכיפה והונאה ומשגיחי הכשרות משגיחים על כל תהליך הכנת האוכל לפי כל הכללים, כדי להבטיח שתוכלו לאכול בלב שקט.
חותמת כשרות חלבי
חותמת כשרות בשרי
פיקוח משלב הגידול
ברבנות הראשית פועלת מחלקה העוסקת בכל ענייני הכשרות בתחום המצוות התלויות בארץ. תפקיד המחלקה לקיים פיקוח ובקרה על הפירות משלב הנטיעה, לבדוק שאין בהם חשש ערלה ולוודא כי הופרשו מהפירות והירקות תרומות ומעשרות כדין. המחלקה עוסקת בהטמעה של נהלים אחידים בתחום הכשרות, כך שבמשקים חקלאיים הנמצאים תחת השגחה, לא יאשרו חלקות של מטעי פרי ללא בדיקה פיזית של גורם מוסמך מטעם הרבנות. המחלקה מפקחת על יישום הנהלים של הרבנות בעסקים כשרים, ובכלל זאת, בתי האריזה, שווקים סיטונאיים, מרכזי שיווק גדולים וחנויות קמעונאיות.
הידעתם?
בכל שנה, המחלקה מבצעת בדיקות לכ-1,000 חקלאים,
בכ-200,000 דונם פירות חורף ובכ-200,000 דונם פירות קיץ.
הרבנות הראשית מפקחת על המטעים הכשרים כבר משלב הנטיעה
ולצורך כך היא נעזרת במערכות ממוחשבות
הכוללות מאגר צילומי אוויר של שטחים חקלאיים.
שחיטה כשרה בארץ ובחו"ל

האחריות ההלכתית והמנהלתית בכל הנוגע לכשרות הבשר המיובא, הינה בידי הרבנות הראשית לישראל על פי חוק. הדרישות ההלכתיות בנוגע לכשרות הבשר הינן רבות ומורכבות ודורשות הליך השגחה ופיקוח ייחודיים.

משחטות בארץ: מחלקת משחטות ברבנות הראשית מבצעת פקוח ובקרה על כל משחטות העופות הכשרות בארץ ומוודאת כי כל משחטה מתפקדת ופועלת בהתאם להנחיות ונהלי הכשרות של הרבנות הראשית.

בתי מטבחיים: מחלקת בתי מטבחיים (שחיטת בקר) ברבנות הראשית מבצעת פיקוח ובקרה על השחיטה, הניקור וההכשרה בבתי המטבחיים הכשרים בארץ וכן על שיווק הבשר מבתי המטבחיים לעסקים הכשרים.

שחיטת חו"ל: מחלקת שחיטת חו"ל אחראית על ריכוז מערך שחיטת הבקר ברחבי העולם המיועד ליבוא לארץ בהיבטים ההלכתיים והמנהליים, לרבות אישור מראש של כל בית מטבחיים לביצוע שחיטה כשרה, הסמכת צוותי השחיטה ופיקוח ובקרה פעילות השוחטים וצוותי השחיטה.

הידעתם?
ברחבי העולם פועלים מעל 40 בתי מטבחיים מאושרים בהם מתבצעת שחיטה כשרה ע"י מאות אנשי צוות מוסמכים.
בשנת 2018, היקפי יבוא הבשר הכשר מחו"ל הסתכמו בכ-100,000 טון בשר.
מחלקת שחיטת חוץ לארץ (שח"ל) מקבלת נתונים על היקפי השחיטה מכל בתי המטבחיים בעולם, ותעודות הכשרות מונפקות רק לאחר הצלבת מלוא הנתונים המתקבלים ממקורות המידע השונים. תעודות הכשרות של הרבנות נושאות הולוגרמה ממוספרת, על מנת למנוע זיופים.
מערך משגיחים ארצי
רשתות המזון ובתי האוכל השונים המעוניינים להציג את עצמם ככשרים, ויצרנים המעוניינים לשווק מוצרים ככשרים, רשאים לעשות כן אך ורק אם יש בידם תעודת כשרות כחוק מטעם הרבנות המקומית. תנאי למתן תעודת הכשר והחזקתה - הוא שמירה על נהלי הכשרות של הרבנות הראשית. מערכות הכשרות של הרבנות מתמודדות יום יום עם אתגרים מורכבים שניצבים בפניהן, במסגרת הפיקוח על קיום נהלי הכשרות בתעשייה, מטבחים, בתי מלון, בתי חולים, אולמות, גני אירועים, רשתות שיווק, מסעדות ועוד. הרבנות הראשית קובעת נהלי כשרות לענפי המזון על סוגיהם השונים. נהלים אלו מיושמים על ידי הרבנים המקומיים באמצעות מערך סדור של מנהלי מחלקות כשרות, מפקחי כשרות ומשגיחי כשרות, כשהרבנות הראשית מקיימת פיקוח ובקרה על עמידה בנהליה ויישום דרישות הכשרות. אופי העבודה דורש ממשגיח הכשרות בקיאות בידע ההלכתי והמקצועי הדרוש, ובנהלי הכשרות; השגחת הכשרות כוללת מעקב אחר מקור חומרי הגלם ומוצרי המזון המגיעים לבתי האוכל והשגחה על תהליכי עיבוד המזון, הכנתו והגשתו בתוך בית האוכל.
הידעתם?
כ-15,000 בתי עסק ברחבי הארץ, המהווים כ-80% מבתי העסק
בתחום המזון, מחזיקים בתעודת כשרות של הרבנות הממלכתית.
מספר המשגיחים הפועלים כיום במסגרת מערך הכשרות הממלכתית נאמד בכ-4,500 משגיחים.
פיקוח על ייצור מזון כשר בחו"ל
הרבנות הראשית לישראל מפקחת על כשרותם של מוצרי יבוא המסומנים ככשרים. מוצרים אלו נמצאים תחת השגחה של גופי כשרות ורבנים בחו"ל שהוכרו מטעם הרבנות הראשית, ושפועלים בהתאם לנהלי הכשרות של הרבנות הראשית. על בסיס הפיקוח הכשרותי של גוף הכשרות על המוצר, הרבנות הראשית מאשרת את מוצרי המזון המיובאים ככשרים.
מחלקת היבוא ברבנות הראשית מקיימת פיקוח ובקרה על התנהלות גורמי הכשרות בחו"ל המוכרים על ידה ועל יישום מדיניות נהלי הכשרות של הרבנות הראשית בכל הנוגע למוצרי מזון וחומרי גלם המיובאים לתעשיית המזון. מחלקת הייבוא מעניקה שירות ומידע למנהלי מחלקות כשרות בארץ ובחו"ל, ליבואנים, למשגיחי כשרות ולציבור הרחב. יבואן המעוניין לשווק מוצר מיובא ולסמנו ככשר, נדרש על פי חוק לקבל את אישור הרבנות הראשית.
פיילוט יבוא מקביל: במטרה לאפשר תחרות עסקית והוזלת יוקר המחיה, מבלי לפגוע ברמת הכשרות, הרבנות מפעילה פיילוט למתן תעודות הכשר למוצרי ייבוא מקביל, תוך שימוש במערכות חכמות וסנכרון נתונים מגופי הכשרות השונים.
הידעתם?
מחלקת יבוא מנפיקה כ-6,000 תעודות כשרות חדשות בכל שנה,
והיא מנחה ומלווה כ-1,800 יבואנים - מספר הגדל משנה לשנה.
על מוצרי מזון כשרים המיובאים מחו"ל, חייב להופיע הסימון הבא:
כשר בהשגחת "שם גוף הכשרות / הרב" (בחו"ל) ובאישור הרבנות הראשית לישראל.
לדף המחלקה >
אכיפה ומניעת הונאה
יחידת האכיפה ברבנות הראשית הפועלת מכוח חוק איסור הונאה בכשרות, מבצעת פעילות אכיפה מדי יום ברחבי הארץ תוך איסוף מידע ממקורות שונים ובדיקתו במטרה להגן על הצרכנים דורשי הכשרות מפני הטעיה והונאות בכשרות. מפקחי היחידה מבצעים ביקורות יזומות או על פי מידע מוקדם, במפעלי תעשייה, ברשתות שיווק ובמרכולים, במסעדות, בתי קפה ומלונות, על מנת לוודא שהם מוצגים ככשרים על פי החוק וכי הם פועלים בהתאם לנהלי הכשרות. המפקחים מוסמכים לנקוט באמצעי אכיפה פליליים, ובכלל זאת, הטלת קנסות מנהליים במקרים של הפרת החוק. במקרים מתאימים, מפרסמת היחידה מידע אודות הונאות בכשרות שנחשפו, על מנת להזהיר את הציבור מפני מכשלות.
הידעתם?
מידי יום, מתקבלים ביחידת האכיפה מידע ותלונות על מעשי הונאה בתחום כשרות. המידע מגיע מהציבור הרחב, מעובדי מועצות דתיות, ממשגיחי כשרות ואף מחו"ל.
לעדכוני כשרות >
אצלכם בצלחת!
אז איך אנחנו דואגים שהאוכל המגיע אליכם לצלחת יענה על דרישות הכשרות שלכם
אגף הכשרות הארצי ברבנות הראשית לישראל אחראי על גיבוש נהלי כשרות אחידים ברחבי הארץ המאושרים על ידי מועצת הרבנות הראשית לישראל בתחומים הבאים: תעשייה, בתי אריזה, שווקים סיטונאיים, משחטות, בתי מטבחיים, רשתות שווק, בתי מלון, מסעדות, קייטרינג, גני אירועים, בדיקות ערלה, הפרשת תרומות ומעשרות בתוצרת חקלאית ויבוא מוצרי מזון ושחיטה בחו"ל. המחלקות השונות באגף הכשרות הארצי עוסקות במגוון תחומים נוספים הקשורים לכשרות: ייעוץ לנותני הכשרות הממלכתית, פיקוח ובקרה על מערכת הכשרות הממלכתית בישראל, מתן מידע לציבור בדבר כשרותם של מוצרי מזון ובתי אוכל ואכיפת חוק איסור הונאה בכשרות.
אצלכם בצלחת
תעשיית מזון
במסגרת פעילות אגף הכשרות ברבנות הראשית לישראל, מתקיימות ביקורות ברחבי הארץ בקרב היצרנים השונים וברבנויות המקומיות, על מנת לוודא כי ההשגחה נעשית בהתאם לנהלי הרבנות הראשית, תוך מתן ייעוץ והכוונה לפתרונות הלכתיים וטכנולוגיים ואמצעים לאבטחת כשרות המוצר.
אצלכם בצלחת
מסעדות ורשתות שיווק
אגף הכשרות עוסק בהטמעת נהלי הכשרות בקרב נותני ההכשר, המסעדות ורשתות השיווק, אסדרה של מערכי ההשגחה לפי המאפיינים השונים של בית העסק, ביצוע פיקוח ובקרה בשטח לרבות מפגשים עם עובדי מערך הכשרות ברבנויות המקומיות והנהלות רשתות השיווק והמסעדות, על מנת לוודא את יישום הנהלים והדרישות בתחום הכשרות.
אצלכם בצלחת
מלונות ואולמות
פעילות ההשגחה בבתי המלון והאולמות מורכבת, מכיוון שהיא כוללת תחומים רבים ומגוונים בענייני הכשרות כגון: קליטת ירקות ופירות, קליטת בשר, אפיה וקונדיטוריה. אגף הכשרות עורך ביקורות בבתי המלון והאולמות וברבנויות המקומיות, במטרה להביא לשיפור מתמיד במערך הכשרות לתחום ייחודי זה. בנוסף, פעילות ההשגחה בבתי המלון כוללת גם את שמירת נהלי הכשרות במהלך שבתות וחגים.
אצלכם בצלחת
מוסדות רפואיים
המחלקה עוסקת בפיקוח ובקרה במטבחי בתי חולים, הטמעת נהלי הכשרות ויישומם בשטח תוך מתן מענה לצרכים המשתנים. המחלקה נמצאת בקשר עם משרד הבריאות, מנהלי ורבני בתי החולים ומשגיחי הכשרות, תוך דאגה לשמירה על הכשרות לטובת החולים אשר צורכים מזון כשר.
רוצים לדעת הכל על הכשרות?
הירשמו לערוצי המידע שלנו »